آکادمی آموزشی روح ساز

تاریخچه مجیک ماشروم

مجیک ماشروم‌ ها، که به دلیل محتوای سیلوسایبین و سیلوسین به عنوان قارچ‌های توهم‌زا شناخته می‌شوند، از دوران باستان تا به امروز در فرهنگ‌های مختلف

ادامه مقاله »

تاریخچه ماریجوانا

ماری‌جوانا یا کانابیس، گیاهی است با تاریخچه‌ای غنی و پیچیده که ریشه در اعماق تمدن‌های باستانی دارد. استفاده از این گیاه برای مقاصد مختلفی از

ادامه مقاله »

ماریجوانا چگونه مصرف میشود؟

ماریجوانا یا کانابیس، یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین مواد روانگردان در جهان است. در طول تاریخ، روش‌های مختلفی برای مصرف ماری‌جوانا ابداع شده است که

ادامه مقاله »